Fast ränta (bunden) eller rörlig ränta till ditt bolån

Ska vi välja fast ränta eller rörlig ränta till bolånet?

Ja det är en av de vanligaste frågorna som dyker upp i samband med lånefinansieringen av huset.

Svaret på frågan är inte helt självklart det ena eller andra, utan något du som låntagare måste ta ställning till.

Det går inte att säga att det ena eller det andra valet är det rätta. Det finns både personliga omständigheter och saker vi inte kan påverka som avgör vad som är rätt eller fel i varje enskilt fall.

Om du bedömer att den rörliga räntan kommer stiga och om du vill ha kontroll över vad du ska återbetala varje månad så är fast ränta, eller bunden ränta som det oftast kallas, det val du bör göra.

Om du däremot tror på ett fortsatt lågt ränteläge och stabil låg inflation så kanske rörlig ränta är att föredra.

Rörlig ränta

Den rärliga räntan är så klart rörlig, vilket innebär att den ändras mer frekvent. Den blir med andra ord mer känslig för vad som händer i omvärlden. Historiskt sett är detta mer förmånligt men risken med detta val är lite högre. De flesta bankerna erbjuder tremånadersränta som det kortaste alternativet.

Bunden (låst eller fast) ränta

Bunden ränta innebär en ränta som är fast till den ränta som gällde vid förnyelsen eller utbetalningsdatum. Man kan binda räntan för olika tidsoperioder, exempelvis från ett till tio år.

Ekonomin blir mer förutsägbar och riskerna något lägre med bunden ränta.

Övrigt vad gäller bunden och rörlig ränta till huslånet

Ett sätt att hitta en slags mellanväg är att dela upp lånet i två delar där en del har bunden ränta och en del rörlig ränta.

Låna pengar till hus med betalningsanmärkning

Få bolån trots betalningsanmärkning! Att någon gång  livet drabbas av tillfällig sämre ekonomi kan drabba alla. Du är inte någon sämre människa för det, även om det kan kännas så. Att få en betalningsanmärkning eller flera betalningsanmärkningar behöver inte betyda att du har sämre förutsättningar att klara ett lån. Bolån med betalningsanmärkningar är möjligt. Läs mer